Статистика сайту

Сейчас на сайте 0 пользователей и 13 гостей.

Карта сайту

Дошкільна освіта - 2009

Теги: Дошкільна освіта

                                                                         Дошкільна освіта
 
Реалізація державної політики у сфері дошкільної освіти м. Харкова здійснюється шляхом:
• оптимізації мережі ДНЗ відповідно до потреб населення, соціально-демографічної ситуації та розширення їх функцій на основі варіативних форм здобуття дошкільної освіти, забезпечення належного методичного супроводу;
• модернізації змісту дошкільної освіти, орієнтації на розвиток особистості, формування готовності дитини до навчання у школі;
• розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ.

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 „Про організацію обліку дітей дошкільного віку” управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради видано наказ від 07.04.2009 № 52 „Про проведення обліку дітей дошкільного віку в 2009 році”. В управліннях освіти районних у м. Харкові рад, дошкільних навчальних закладах створені персоніфіковані банки даних на дітей від народження до 6 років. Відповідно до проведеного обліку станом на 01.09.2009 у м. Харкові мешкає 65 286 дітей від народження до шести років.
                                  

 У місті сформована мережа ДНЗ, яка в цілому задовольняє конституційне право громадян на отримання доступної дошкільної освіти. Функціонує 212 закладів освіти різних типів та форм власності в яких навчаються і виховуються діти дошкільного віку, а саме:
- комунальної форми - 185 ДНЗ і 10 НВК;
- відомчої-2 ДНЗ і 2 НВК;
- приватної-6 ДНЗ і 7 НВК.
 У зазначених закладах освіти навчається та виховується майже 37 тис. дітей віком від року до шести, що становить 68,4% від загальної кількості дітей відповідного віку. По охопленню дітей дошкільною освітою м. Харків займає провідне місце в Україні.
До складу дошкільних навчальних закладів міста входять 54 дитячих садка комбінованого і компенсуючого типу, які надають необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу 4,5 тис. дітей. Ці діти мають можливість покращити стан здоров’я, повністю або частково лікувати порушення в розумовому та фізичному розвитку та спілкуватися з ровесниками і дорослими, здобувати необхідні знання, вміння, навички, бути соціально адаптованими для подальшого навчання в школі. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного розвитку, лікування здійснюється за окремою програмою, затвердженою Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров’я України.
 Для охопленням дітей дошкільною освітою, з урахуванням потреб та інтересів батьків, продовжує впроваджуватися система варіативних організаційних форм роботи з дошкільнятами. Популярними серед батьків є групи короткотривалого перебування дітей, в яких здійснюється повноцінна навчально-виховна робота відповідно до чинних державних програм. На сьогодні такі групи працюють у Дзержинському, Жовтневому, Київському, Комінтернівському, Ленінському та Фрунзенському районах.
Для забезпечення гарантованого права на дошкільну освіту дітей, не охоплених навчанням та вихованням у дитячих садках, у всіх районах міста розроблені заходи щодо якісної дошкільної підготовки дітей. Створені банки даних про таких дітей, визначено форму здобуття дітьми дошкільної освіти, у кожному мікрорайоні призначені відповідальні особи та заклади, в яких відбувається підготовка дітей до школи. З метою забезпечення соціальної адаптації, своєчасної та якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, органами управління освітою вжито заходів щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Станом на 01.09.2009 у місті мешкає 10775 дітей 5-річного віку:
                                      

  Середньоміський показник охоплення дітей цього віку дошкільною освітою становить 87,7% (вимога МОН – 80%). 
                                     

  Не залишаються поза увагою і діти, які через незалежні від них обставини не відвідують дошкільний заклад. На виконання ст.7 Закону України «Про дошкільну освіту» здійснюється соціально-педагогічний патронат таких сімей. Вихователями проводяться індивідуальні заняття з дітьми, консультації для батьків.
 Щорічно в кожному дошкільному навчальному закладі проводиться опитування батьків щодо організації графіку роботи окремих груп, відкриття груп функціонального призначення. З урахуванням пропозицій вносяться зміни в режим роботи дошкільних навчальних закладів. Відповідно до освітніх і соціальних запитів харків’ян функціонують групи з 4-х: 9-ти; 10,5-ти; 12-ти, 24-х годинним графіком роботи. 
 Успішно реалізується державна мовна політика. Скориговано перспективні плани розвитку мережі груп дитячих садків, перших класів загальноосвітніх шкіл у відповідності до єдиного мовного режиму. 
 Система дошкільної освіти обновлюється і змістовно. Поряд з державними програмами дитячі садки працюють по цілому спектру нових програм, педагогічних технологій, авторським програмам. Найбільш успішно в своїй роботі впроваджують інноваційні технології педагогічні колективи ДНЗ №№ 52,78,146,163,168,174,290,382,383,427. З 01.09.2009 в роботу дошкільних закладів поетапно впроваджується Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».
 Головним здобутком дошкільної освіти міста є збалансований розвиток дитини. Уже є реальністю різноманітність дошкільних закладів з варіативними підходами до змісту та методів виховання, роботи з батьками, громадськістю. Сучасна мережа дошкільних закладів міста за останні роки змінилася. Працюють дошкiльнi заклади з гуманітарним, математичним, естетичним, фізкультурно-оздоровчим, художньо-естетичним, валеологiчним, розвиваючим, народознавчим напрямками роботи; 178 дитячих садків працюють за профільними напрямками (у 2006 р.-119 ДНЗ; 2007-146; 2008-161):
                             

  Вісім (торік 5) дитячих садків мають статус експериментальних майданчиків.
Для реалізації природних здібностей, нахилів та інтересів дітей в дошкільних закладах міста працюють гуртки, студії, спортивні секції, які створюються відповідно до потреб. Оновлюється їх зміст та методичне забезпечення: здійснюється виважений підбір педагогів, які бажають та вміють використовувати авторські та класичні методики; здійснюється закупівля новинок фахової літератури, наочності, обладнання, комплектів логічних ігор, розвиваючих комп’ютерних програм, відео-та аудіматеріалів тощо. Для послуг малят у групах облаштовані розвиваючі центри: художньо-естетичні пізнавально-дослідницькі, ігрової діяльності, трудового виховання, центри здоров’я та психологічного розвантаження, що забезпечує достатні умови для саморозвитку та самореалізації дітей дошкільного віку. Батьки мають змогу обирати для своєї дитини дошкільні навчальні заклади (групи) в залежності від уподобань, бажань або стану здоров’я дітей.
 Щороку змінюється демографічна ситуація в місті. Зростає кількість дітей дошкільного віку, відповідно збільшується й потреба в дошкільних навчальних закладах. Відчутним є дефіцит вільних місць у працюючих дитячих садках. Ситуація дефіциту місць у дитячих садках не виникла відразу, але конкретно вирішувати її стала тільки нинішня міська влада. Уперше за 17 років не закриваються, а відкриваються нові групи й дитячі садки. 
 З метою забезпечення населення м. Харкова доступною та якісною дошкільною освітою з 01.09.2006 по 01.09.2009 кількість ДНЗ збільшилась на 6 одиниць. Відновили роботу ДНЗ № 22 у Київському районі, №№ 115,125 у Московському, № 311 у Фрунзенському. Створені ДНЗ № 6 у Жовтневому та № 464 у Київському районах.
                                       

 Додатково відкрито 180 груп у функціонуючих ДНЗ та НВК для майже 3,5 тис дошкільнят. 
                                   

 Отже, у багатьох мікрорайонах міста на сьогодні знята соціальна напруга по влаштуванню дошкільнят в дитячі садки.
 Станом на 01.09.2009 з дітьми працюють 3452 кваліфікованих педагоги. 
 У ДНЗ комплектація кадрів здійснюється відповідно до штатних розписів. При підборі та закріпленні кадрів за віковими групами адміністрація закладів намагається враховувати освітній рівень, стаж роботи, індивідуально-психологічні особливості працівників, фактор психологічної сумісності, особисті бажання. Це позитивно впливає на згуртованість та працездатність колективів. Проводиться робота з морального та матеріального стимулювання (преміювання педагогів, нагородження грамотами). З 1 січня 2008 року завідувачі дошкільними закладами одержують щомісячну надбавку в розмірі 50 % від посадового окладу. З метою підвищення професійного рівня педагогів, підвищення суспільного іміджу дошкільних закладів з 2004 року проводиться професійний міський конкурс «Вихователь року». Передовий педагогічний досвід висвітлюється на сторінках журналу „Дошкільне виховання”, газети „Дитячий садок”. Для підвищення компетентності педагогів з питань організації роботи з дітьми дошкільного віку міським та районними методичними центрами проводяться методичні об'єднання, семінари–практикуми, робота творчих лабораторій. Просвітницькі центри по популяризації знань з родинної педагогіки створені на базі ДНЗ №№ 90, 15, 119, 146, 366, 427, 361, 24. 
 Належна увага приділяється організації харчування дітей в дошкільних закладах. Розмір плати батьків за харчування встановлена відповідно до ст.35 Закону України „Про дошкільну освіту” та до режиму роботи груп. Робота з організації харчування дітей дошкільного віку направлена на забезпечення повноцінного збалансованого харчування, здійснення тематичного контролю за виконанням норм харчування, забезпечення харчування дітей пільгових категорій. Покращилася якість харчування дошкільнят за рахунок збільшення фінансування та спонсорської допомоги. З 2006 року вартість харчування збільшилася майже вдвічі. 
 У місті приділяється значна увага зміцненню матеріально-технічної бази дошкільних закладів. При підготовці до нового навчального року визначається обсяг необхідних ремонтних робіт в дитячих садках. Упродовж року проводяться капітальні ремонти, здійснюється закупівля технологічного обладнання для харчоблоків та пралень, меблів, комп’ютерна техніка. Аналіз виділених коштів на розвиток дошкільної освіти свідчить про позитивну динаміку. Так, кількість коштів виділених із міського бюджету у 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросла майже в 3,9 рази, а в 2009 році не дивлячись на економічні труднощі майже в 1,6 рази. 
 Всі дитячі садки комунальної форми власності забезпечені комп'ютерною технікою, підключені до мережі ІНТЕРНЕТ. У рамках реалізації Програми для 100 % дошкільних навчальних закладів придбано програмний комплекс для автоматизації управлінської діяльності «Міська освітня мережа: Дошкілля». На базі науково-методичного педагогічного центру працюють спеціальні безкоштовні навчальні курси для завідувачів і вихователів-методистів дошкільних закладів, мета яких – формування інформаційних компетенцій керівників. 
 У місті Харкові проводиться послідовна, змістовна робота щодо розвитку дошкільної світи відповідно до законодавства України, міської Програми розвитку дошкільної освіти на 2007 – 2010 роки, яка розроблена за ініціативою міського голови М.М. Добкіна і успішно реалізується.

Перейти вгору Share/Save/Bookmark